Czy potrzebuję projektanta wnętrz

Powodzenie każdego przedsięwzięcia często zależy od wiedzy, czasu i wytrwałości w dążeniu do celu. Niejednokrotnie inwestor stojący przed zaplanowaniem i realizacją remontu zadaje sobie pytanie czy poradzi sobie we własnym zakresie, albo czy potrzebuje projektanta. Z pozoru wybór drugiego wariantu wydaje się być rozwiązaniem tańszym, ale czy na pewno i czy zawsze? Zdecydowanie remont realizowany we własnym zakresie dla osoby bez doświadczenia lub bez  pomocy dobrego projektanta stanowi nie lada wyzwanie. Często jest również obarczone ryzykiem niepowodzenia.

Zadania projektanta

Można powiedzieć, że projektant słucha, projektuje, wizualizuje i dobiera optymalne rozwiązania. Do zadań projektanta należy opracowanie optymalnej funkcjonalności i dobór materiałów. Przed przystąpieniem do każdego remontu, dobrze jest mieć plan w formie koncepcji lub gotowego projektu. Jest to zasada, która obowiązuje niezależnie od powierzchni projektowanej przestrzeni. Pozwala to zaplanować harmonogram prac i dostaw oraz zoptymalizować koszty.

Od koncepcji… 

Koncepcje na ogół pozwalają zweryfikować, czy to co funkcjonuje w wyobraźni sprawdzi się w rzeczywistości. Koncepcje są też podstawą do wyboru najbardziej odpowiedniego wariantu i projektu, który pokazuje wykonawcom co i w jaki sposób wykonać. Przed rozpoczęciem prac projektant  przeprowadza wywiad na temat potrzeb i oczekiwań przyszłego użytkownika. W ten sposób tworzy założenia projektowe, które uwzględniają potrzeby i preferencje użytkownika. Następnie na podstawie wizji lokalnej lub wymiarów otrzymanych od inwestora przygotowuje rysunki odzwierciedlające rozmieszczenie elementów wyposażenia. Zazwyczaj nie ogranicza się to do jednego wariantu, natomiast liczba wersji zależy od ustaleń z klientem i przede wszystkim od potencjału projektowanej powierzchni.

… do projektu

Projektant zdecydowanie dysponuje nie tylko wiedzą, ale również umiejętnościami i narzędziami, za pomocą których sprawnie przedstawi różne rozwiązania. Po zatwierdzeniu układu funkcjonalnego zazwyczaj ustala się dobór materiałów i elementów wyposażenia. Niejednokrotnie zdarza się, że inwestor ma wiele różnych pomysłów, które nie zawsze można połączyć i wtedy projektant także przychodzi z pomocą. Ostatecznie po ustaleniu założeń, zrobieniu wizualizacji i doborze rozwiązań przygotowywany jest projekt, który obejmuje dokumentację techniczną i opracowanie wytycznych do realizacji.

Realizacja

Jeśli obie strony są zadowolone ze współpracy warto pokusić się o zamówienie dodatkowej usługi obejmującej wsparcie podczas realizacji i nadzór autorski. Kryje się pod tym m.in. pomoc w zamówienia artykułów z projektu, nadzór dostaw i weryfikacja, czy remont przebiega zgodnie z planem. Czasem też zdarza się, że na budowie plan jest modyfikowany i wtedy projektant weryfikuje zasadność zmian, albo sam je zaleca.

Zatem wysuwa się wniosek, że improwizacja to może najciekawszy, ale nie najlepszy plan. Kiedy brakuje czasu na zagłębianie się w nowej dziedzinie warto powierzyć prace specjalistom. Współpraca z projektantem może stać się motywacją i inspiracją, zachętą do zmiany, a także odpowiedzią na pytania co i jak zrobić. Co więcej pozwala zorientować się w możliwościach aranżacji przestrzeni i oszacować koszty. Tak więc inwestor decydując się na pomoc projektanta ma więcej czasu dla siebie i na planowanie kolejnych przedsięwzięć, zaoszczędza sobie stresu i zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia. I na koniec czy trzeba zamawiać pełen zakres usług projektanta? Nie, ponieważ klient i projektant zawsze ustalają, jaki zakres prac będzie obejmowała współpraca i kiedy się ma zakończyć.

Powrót